Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní Obecně závazné vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost  od        

 

 

 OZV č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Čejkovice

29.6.2015

OZV č.1/2011 o místních poplatcích

 1.1.2012 

 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

1.1.2013 

 OZV č. 3/2011 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku pohybu psů na veřejných prostranstvích, včetně zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství v obci Čejkovice

1.1.2012 

OZV č. 1/2005 o závazných částech územního plánu obce Čejkovice

15.12.2005

Požární řád obce Ćejkovice       14. 6. 2008
Řád veřejného pohřebiště         1.7.2002
OZV č. 1/2001 o nakládání s komunálním odpadem na území obce Čejkovice       15.1.2002
OZV č. 1/1996 o pravidlech hospodaření a zachovávání veřejného pořádku na Dolním Čejkovickém rybníce.      17.11.1996
OZV č. 3/1993 o domácím zvířectvu

       5.11.1993

Tržní řád obce Čejkovice

 2.3.2014

Zrušené Obecně závazné vyhlášky

Název vyhlášky Platná do
OZV č. 2/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunáních odpadů                                                             31.12.2011  
OZV č. 1/2003 o místních poplatcích 31.12.2011
 OZV č.2/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 31.12.2012

OZV č.4/2011, kterou se mění a doplňuje OZV č. 2/2011

 31.12.2012

Dodatek č. 1 k OZV č. 1/2001 o nakládání s komunálním odpadem na území obce Čejkovice

28.6.2015

OZV č. 1/2001 o nakládání s komunálním odpadem na území obce Čejkovice 28.6.2015

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách

 

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ČEJKOVICE

Usnesení zastupitelstva rok 2015

 1. Záp.ZO.15.2.15.doc
 2. Záp.ZO.19.4.15.doc
 3. Záp.ZO 28.6.15.doc

 

Usnesení zastupitelstva rok 2014

 1. Záp. ZO 2.3.14.doc
 2. Záp.ZO 27.4.14.doc
 3. Záp. zas.22.6.14.doc
 4. Záp.ZO 7.9.14.doc
 5. Záp.z ust.zas 1.11.14.doc
 6. Záp.zas.ZO 16.11.14..doc
 7. Záp.ZO 14.12,14.doc

Usnesení zastupitelsva rok 2013

 1. Záp.ZO 30.6.13.doc
 2. záp.ZO.8.9.13..doc
 3. Záp. ZO 3.11.13..doc
 4. Záp.ZO.22.12.13..doc

Usnesení zastupitelstva rok 2012

Usnesení zastupitelstva rok 2011

Usnesení zastupitelstva rok 2010

 1. Usnesení ze zasedání zastupitelstva 28. 2. 2010
 2. Usnesení ze zasedání zastupitelstva 25. 4. 2010
 3. Usnesení ze zasedání zastupitelstva 30. 5. 2010
 4. Záp.ze zas.19.9.10.doc
 5. Záp.z ust.zas 13.11.10.doc
 6. Zápi.OZ 28.11.10.doc
 7. Zápi.ZO 29.12.2010.doc

Usnesení zastupitelstva rok 2009

 1. Usnesení ze zasedání zastupitelstva 8.2.2009
 2. Usnesení ze zasedání zastupitelstva 29.3.2009
 3. Usnesení ze zasedání zastupitelstva 24.5.2009
 4. Usnesení ze zasedání zastupitelstva 28. 6. 2009
 5. Usnesení ze zasedání zastupitelstva 27. 9. 2009
 6. Usnesení ze zasedání zastupitelstva 22. 11. 2009
 7. Usnesení ze zasedání zastupitelstva 29. 12. 2009

Usnesení zastupitelstva rok 2008

 1. Usnesení ze zasedání zastupitelstva 12.12.2008

Usnesení zastupitelstva rok 2007

 1. Zápis ze zasedání ZO ze dne 11.2.2007
 2. Zápis ze zasedání ZO ze dne 18.3.2007
 3. Zápis ze zasedání ZO ze dne 1.4.2007
 4. Zápis ze zasedání ZO ze dne 6.5.2007
 5. Zápis ze zasedání ZO ze dne 1. 7. 2007
 6. Zápis ze zasedání ZO ze dne 23. 9. 2007
 7. Zápis ze zasedání ZO ze dne 4.11.2007
 8. Zápis ze zasedání ZO ze dne 9.12.2007
 9. Zápis ze zasedání ZO ze dne 29. 12. 2007

Usnesení zastupitelstva rok 2006

 1. Zápis ze ZO ze dne 12.3.2006
 2. Zápis ze ZO ze dne 23. 4. 2006
 3. Zápise ze ZO ze dne 2.7. 2006
 4. Zápis ze ZO ze dne 17. 9. 2006
 5. Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva dne 4.11.2006
 6. Zápis ze zase. OZ ze dne 26.11.2006
 7. Zápis ze ZO ze dne 27. 12. 2006

Usnesení zastupitelstva rok 2005

 1. Zápis ze ZO ze dne 27.11.2005
 2. Zápis ze  ZO ze dne 28.8.2005
 3. Zápis ze ZO ze dne 3.7.2005
 4. Zápis ze ZO ze dne 15.5.2005
 5. Zápis ze  ZO  ze dne 10.4.2005
 6. Zápis ze ZO  ze dne 20.3.2005
 7. Zápis ze ZO ze dne 13.2.2005
 8. Zápis ze ZO ze dne 18.12.2005

Usnesení zastupitelstva rok 2004

 1. Zápis ze zasedání ZO ze dne 23.12.2004
 2. Zápis ze zasedání ZO  ze dne 5.12.2004
 3. Zápis ze zasedání ZO  ze dne 10.10.2004
 4. Zápis ze zasedání ZO  ze dne 23.8.2004
 5. Zápis ze zasedání ZO  ze dne 27.6.2004
 6. Zápis ze zasedání ZO ze dne 18.4.2004
 7. Zápis ze zasedání  ZO ze dne 15.2.2004

 

 

19. 2. Patrik

Zítra: Oldřich

Archiv aktualit

Upravená ordinační doba MUDr. Olejníka

olejník.pdf 

Nekončí platnost vašeho OP?

Platnost OP.pdf

Nové fotky ve fotogalerii

Lékárna Božice a Česká pošta Břežany-pracovní doba

Otvírací doby.pdf

Nahlížení do katastru nemovitostí a map

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/

Aktuální jízdní řády

www.idsjmk.cz

Policie Hrušovany nad Jevišovkou

V sekci "Užitečné informace" naleznete odkaz na www stránky Obvodního oddělení Policie ČR v Hrušovanech nad Jevišovkou

 

PROJEKTY SPOLUFINANCOVANÉ EU

Projekty EU

Diskusní fórum

příspěvků: 13

Návštěvnost stránek

096660
TOPlist