Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní Obecně závazné vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost  od        

 Řád veřejného pohřebiště obce Čejkovice  7.4.2019
 OZV č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstranění komunálních odpadů

1.1.2016 

 OZV č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Čejkovice

29.6.2015

OZV č.1/2011 o místních poplatcích

 1.1.2012 

 OZV č. 3/2011 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku pohybu psů na veřejných prostranstvích, včetně zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství v obci Čejkovice

1.1.2012 

OZV č. 1/2005 o závazných částech územního plánu obce Čejkovice

15.12.2005

Požární řád obce Ćejkovice       14. 6. 2008
OZV č. 1/2001 o nakládání s komunálním odpadem na území obce Čejkovice       15.1.2002
OZV č. 1/1996 o pravidlech hospodaření a zachovávání veřejného pořádku na Dolním Čejkovickém rybníce.      17.11.1996
OZV č. 3/1993 o domácím zvířectvu

       5.11.1993

Tržní řád obce Čejkovice

 2.3.2014

Zrušené Obecně závazné vyhlášky

Název vyhlášky Platná do
OZV č. 2/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunáních odpadů                                                             31.12.2011  
OZV č. 1/2003 o místních poplatcích 31.12.2011
 OZV č.2/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 31.12.2012

OZV č.4/2011, kterou se mění a doplňuje OZV č. 2/2011

 31.12.2012

Dodatek č. 1 k OZV č. 1/2001 o nakládání s komunálním odpadem na území obce Čejkovice

28.6.2015

OZV č. 1/2001 o nakládání s komunálním odpadem na území obce Čejkovice 28.6.2015
 

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

31.12.2015

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách

 

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ČEJKOVICE

Všechna usnesení zastupitelstva obce Čejkovice jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ Čejkovice v úředních hodinách. 

 

14. 10. Agáta

Zítra: Tereza

Archiv aktualit

Upravená ordinační doba MUDr. Olejníka

olejník.pdf 

Nekončí platnost vašeho OP?

Platnost OP.pdf

Nové fotky ve fotogalerii

Lékárna Božice a Česká pošta Břežany-pracovní doba

Otvírací doby.pdf

Nahlížení do katastru nemovitostí a map

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/

Aktuální jízdní řády

www.idsjmk.cz

Policie Hrušovany nad Jevišovkou

V sekci "Užitečné informace" naleznete odkaz na www stránky Obvodního oddělení Policie ČR v Hrušovanech nad Jevišovkou

 

PROJEKTY SPOLUFINANCOVANÉ EU

Přeshraniční čejkovické slavnosti

Čejkovice - splašková kanalizace a ČOV_ok.pdf

 

 

 

Diskusní fórum

příspěvků: 19

Návštěvnost stránek

116228