Úřední deska Obce Čejkovice

Oznámení Datum
Vodoprávní řízení - kanalizace 9.9.2009
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Splašková kanalizace v obci Čejkovice 15.10.2009
Silnice I/53 Lechovice - Miroslav, kú. Oleksovice, Čejkovice u Znojma, Mackovice, Miroslav, okr. Znojmo - zveřejnění záměru posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb, o posuzování vlivů na živ. prostředí ve znění pozdějších předpisů, zahájení zjišťovacího řízení 5. 11. 2009
Uložení písemnosti 9. 11. 2009
Veřejná vyhláška -JPÚ 30.11.2009
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení spojeného územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání 23.12.2009
Výroční zpráva za rok 2009 1.2.2010
Veřejná vyhláška - rozhodnutí 2.2.2010
Zadání změny č. 2 Územního plánu obce Čejkovice 8. 2. 2010
Návrh rozpočtu na rok 2010 12. 2. 2010
Oznámení záměru na prodej pozemků a pronájem bytu 12. 2. 2010
Přezkum DSO Niva za rok 2009 3.3.2010
Rozpočet Niva 2010 3.3.2010
Závěrečný účet Niva za rok 2009 3.3. 2010
Jednoduchá pozemková úprava - upřesnění přídělu 3.3.2010
Veřejná vyhláška - ustanovení opatrovníkem 23.3.2010
Oznámení záměru - prodej pozemků 8.4.2010
Oznámení dle zák. č.247/1995Sb. §14c - volby do PSPČR 20. 4. 2010
Návrh závěrečné zprávy o hospodaření obce Čejkovice za rok 2009 (Závěrečný účet) 12. 5. 2010
Oznámení o době a místě konání voleb v obci Čejkovice do PS PČR 12.5.2010
Veřejná vyhláška - pozemk. úřad 13.5.2010
MZ Pozemkový úřad Znojmo - Rozhodnutí o určení hranic pozemků 13.5.2010
Zasedání zastupitelstva obce Čejkovice 21. 5. 2010
Vyhláška FÚ - vyměření daně z nemovitosti 8. 6. 2010
Zasedání zastupitelstva obce Čejkovice 1.7.2010
Návrh výroku územního rozhodnutí 21. 7. 2010
Oznámení - zastupitelstvo obce Čejkovice 21. 7. 2010
Stanovení registračního úřadu pro volby do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 15. -16. října 2010 21,7.2010
Dražební vyhláška - usenesení 11. 8. 2010
MÚ Znojmo - veřejná vyhláška 16.8.2010
Oznámení volby 1. 9. 2010
Oznámení záměru 1. 9. 2010
Zasedání zastupitelstva 19. 9. 2010 9.9.2010
Oznámení o místu a konání voleb do ZO Čejkovice 30. 9. 2010
Výsledky hlasování - volby do ZO 21. 10. 2010
Oznámení záměru (odprodej pozemků) 3. 11. 2010
Oznámení o konání ustavujícího zasedání ZO Čejkovice 3.11.2010
Zasedání zastupitelstva 28. 11.2010 18. 11. 2010
Pozemkový fond - Oznámení o zamýšleném převodu 23. 11. 2010
Rozpočet NIVA 2011.txt 3. 12.2010
Zasedání zastupitelstva 20.12.2010
Veřejná vyhláška - veřejné projednání návrhu změny č. 2 územního plánu obce Čejkovice

21. 1. 2011

 PF - nabídka k prodeji PF - pozemky.pdf

 2.2.2011

Nabízené pozemky k prodeji - k výše uvedenému oznámení

 2.2.2011

 

                                                                                   

 

 

ARCHIV

Dokumenty Vyvěšeno Sejmuto
Oznámení o uložení písemnosti - J. Ševčík 4.4.2006 20.4.2006
Oznámení o uložení písemnosti - rozhodutí - Ševčík

4.5.2006

21.5.2006

Závěrečný účet obce za rok 2005

6.4.2006

28.4.2006
Oznámení volby 4. 7. 2006 22.7.2006
Veřejná vyhláška - Studený Milan     16.5.2006 3.6.2006
Oznámení o konání voleb do PS ČR  18. 5. 2006 25.5.2006
Oznámení o uložení písemnosti Michalčíková Pavla 15.8.2006 5.9.2006
PF ČR - Veřejné výběrové řízení na prodej nemovitostí 8.6.2006 25.6.2006
MÚ Znojmo - Oznámení pro vlastníky lesů 3.8.2006 23.8.2006
Oznámení o projednávání veř. vyhláškou - návrh zadání změny č.1 územního plánu obce Čejkovice 10.8.2006 5.9.2006
Nabídka budov PF ČR k náhradním restitucím 22.8.2006 6.9.2006
Informace - Komunální volby 2006 5.9.2006 22.9.2006
Pozvánka na zasedání OZ dne 17.9.2006 7.9.2006 17.9.2006
PF - Veřejné výběrové řízení 10.9.2006 30.9.2006
Zahájení řízení - kategorizace lesů LHO Znojmo, Usnesení o stanovení lhůty pro navrhování důkazů 24.10.2006 10.11.2006
Ustavující zasdání OZ Čejkovice 27.10.2006  
Zveřejnění posudku - Větrné elektrárny - park Mackovice - k nahlédnutí na OÚ 7.11.2006 25.11.2006
Oznámení o uložení písemnosti - Přemysl Jedlička 3.1. 2007 18.1.2007
Návrh rozpočtu na rok 2007 23.1.2007  
Veřejná vyhláška FÚ Znojmo - Tvarůžek 6.2.2007  
Závěrečný účet za rok 2006 14.3.2007  
Oznámení o zveřejnění předběžného přehledu významných problémů nakládání s vodami v oblasti povodí Dyje 1.4.2007  
Výzva k doložení vlastnictví - pozemky  6. 4. 2007  
Oznámení záměru 12.6.2007  
Veř. projednání návrhu změny č. 1 ÚP obce Čejkovice  

12.7.2007

 
Oznámení záměru obce Čejkovice - odprodej stavebních pozemků 21.8.2007  
FÚ Znojmo - veřejná vyhláška - Šula Richard 28.8.2007  
FÚ Znojmo - Veřejná vyhláška - Richard Šula 14.9.2007  
Odprodej pozemků 15.11.2007  
Veřejná vyhláška - Změna ÚP č.1 3.1.2008  
Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací 21.1.2008  
Návrh rozpočtu obce Čejkovice na rok 2008 1.2.2008  
FÚ - veřejná vyhláška - Šula 11.2.2008  
Závěrečný účet obce Čejkovice za rok 2007 9.5.2008  
Oznámení záměru - pronájem místnosti na OÚ

9.5.2008

 
Oznámení záměru 3.6.2008  
Větrný park Čejkovice - oznámení záměru 10. 6. 2008  
Oznámení o zveřejnění návrhu Plánu oblasti povodí Dyje k přimonínkám veřejnosti 1.7.2008  
Rozhodnutí o umístění stavby 1.7.2008  
Dožádání - SM Production - FÚ Brno 15. 7. 2008  
Větrný park Čejkovice - závěr zjišťovacího řízení 24.7.2008  
Oznámení o době a místě konání voleb 2. 10. 2008  
Veřejná vyhláška - Šula 11.11.2008  
Oznámení záměru 6. 1. 2009  
Návrh rozpočtu na rok 2009 19. 1. 2009  
Výroční zpráva za rok 2008 1.2.2009  
Návrh rozpočtu DSO Niva 20.2.2009  
Oznámení záměru - prodej pozemků 6.3.2009  
Závěrečný účet za rok 2008 24. 4. 2009  
Závěrečný účet DSO Niva 11.5.2009  
Zpráva o výsledcích přezkoumání DSO Niva 11.5.2009  
Oznámení záměru 10.9.2009  
     
     

Podmínky pro provoz elektronické podatelny OÚ v Čejkovicích

 

Náš tip: chcete-li uložit některý dokument z níže uvedených tabulek přímo k sobě do počítače, potom klikněte pravým tlačítkem myši na název požadovaného dokumentu a rozbalí se Vám na obrazovce nabídka Vašeho prohlížeče. V této nabídce vyberte položku "Uložit cíl jako..." a pak už si jen vyberte, kam chcete dokument uložit.
Pozn.: tento postup je platný pro prohlížeče Internet Explorer. Používáte-li jiný typ prohlížeče webových stránek, pak by měl být postup při přímém uložení dokumentu podobný.

Dokumenty v PDF formátu je možné prohlížet pokud máte u sebe v počítači nainstalovaný software Adobe Acrobat Reader. Pokud máte o tento program zájem, pak je k dispozici zdarma ke stažení na následující adrese:
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html

 

 

 

 

19. 10. Michaela

Zítra: Vendelín

Archiv aktualit

Upravená ordinační doba MUDr. Olejníka

olejník.pdf 

Nekončí platnost vašeho OP?

Platnost OP.pdf

Nové fotky ve fotogalerii

Lékárna Božice a Česká pošta Břežany-pracovní doba

Otvírací doby.pdf

Nahlížení do katastru nemovitostí a map

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/

Aktuální jízdní řády

www.idsjmk.cz

Policie Hrušovany nad Jevišovkou

V sekci "Užitečné informace" naleznete odkaz na www stránky Obvodního oddělení Policie ČR v Hrušovanech nad Jevišovkou

 

PROJEKTY SPOLUFINANCOVANÉ EU

Přeshraniční čejkovické slavnosti

Čejkovice - splašková kanalizace a ČOV_ok.pdf

 

 

 

Diskusní fórum

příspěvků: 18

Návštěvnost stránek

116363