Obec Čejkovice

Telefon+420 515 277 203

Emailcejkovice@infoniva.cz

logo
Facebook

Menu

Název vyhlášky

Účinnost  od        

OZV č. 1/2023 O místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 1.1.2024
Obecně závazná vyhláška obce Čejkovice č. 3/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodaření 1.1.2022
OZV č. 1/2021, kterou se zrušuje OZV obce Čejkovice č. 3/93 „Domácí zvířectvo“ a OZV obce Čejkovice č.1/96 „O pravidlech a zachovávání veřejného pořádku na Dolním čejkovickém rybníce 1.9.2021
OZV č.2/2021, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Čejkovice 1.9.2021
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2011 "O místních poplatcích" 1.1.2020
 Řád veřejného pohřebiště obce Čejkovice 7.4.2019
OZV č. 1/2005 o závazných částech územního plánu obce Čejkovice

15.12.2005

Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 - Požární řád obce 14. 6. 2008
Tržní řád obce Čejkovice

2.3.2014

 

Zrušené Obecně závazné vyhlášky

Název vyhlášky Platná do
Obecně závazná vyhláška obce Čejkovice č. 4/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 31.12.2023
OZV č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Čejkovice 31.12.2021
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 31.12.2021
OZV č. 3/1993 o domácím zvířectvu

 

31. 8. 2021
OZV č. 1/1996 o pravidlech hospodaření a zachovávání veřejného pořádku na Dolním Čejkovickém rybníce.  
31. 8. 2021
OZV č. 2/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunáních odpadů                                                        31.12.2011  
OZV č. 1/2003 o místních poplatcích 31.12.2011
 OZV č.2/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

31.12.2012

 OZV č. 3/2011 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku pohybu psů na veřejných prostranstvích, včetně zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství v obci Čejkovice

 

31. 8. 2021
OZV č.4/2011, kterou se mění a doplňuje OZV č. 2/2011

31.12.2012

Dodatek č. 1 k OZV č. 1/2001 o nakládání s komunálním odpadem na území obce Čejkovice

28.6.2015

OZV č. 1/2001 o nakládání s komunálním odpadem na území obce Čejkovice 28.6.2015
 

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

31.12.2015
OZV č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstranění komunálních odpadů

31.12.2019

OZV č.1/2011 o místních poplatcích

31.12.2019

OZV č. 1/2001 o nakládání s komunálním odpadem na území obce Čejkovice 28.6. 2015

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

ZákonPopis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách

Kontakty

Obec Čejkovice

Čejkovice 4, 671 78, Jiřice u Miroslavi

+420 515 277 203

cejkovice@infoniva.cz

 

IČO: 00637378

Datová schránka: 259a9wk

Číslo účtu: 11425-741/0100

Odkazy

Vaše obec - mobilní aplikace

czechpoint

BLOND1

ids jmk

krizport