Úvodní stránka (stav ke dni 26.02.2020)
Hledat text:
Kategorie:
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
29.11.2019 12.12.2019 Zasedání ZO Čejkovice dne 12. 12. 2019
29.11.2019 17.12.2019 DSO NIVA - oznámení o zveřejnění, Návrh rozpočtu, Návrh střednědobého výhledu
Dokumenty svazku obcí - ostatní
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
20.1.2020 NEVER ZSO Hrušovansko - oznámení o zveřejněných dokumentech, rozpočtové opatření, rozpočtové provizorium
Obecně závazné vyhlášky
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
13.12.2019 2.1.2020 Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška obce Čejkovice č. 1/2011 o místních poplatcích
13.12.2019 2.1.2020 Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Ostatní dokumenty
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
4.2.2020 28.2.2020 Zasedání ZO Čejkovice 27. 2. 2020
3.1.2020 NEVER Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření v roce 2019
Rozpočty
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
6.2.2020 27.2.2020 Návrh střednědobého výhledu obce Čejkovice
6.2.2020 27.2.2020 Návrh rozpočtu obce Čejkovice na rok 2020
13.12.2019 NEVER Rozpočtové provizorium na rok 2020